تصاویری از کلاس های آموزشی شرکت


تصاویری از کلاس آموزش نصب و تعمیرات آسانسور


دموی کلاس آموزش نصب و تعمیرات آسانسور


تصاویری از کاراموزان شرکت در پروژه آموزش آسانسور

دموی کلاس آموزش آسانسور در پروژه
مکان برگزاری کلاس آموزش نصب و تعمیرات آسانسور
شرکت اتومات گستران مکان کلاس آموزش نصب آسانسور و آموزش تعمیرات آسانسور خود را در مرکز تجاری تهران انتخاب کرده است تا دسترسی کارآموزان به خوابگاه ، مترو و ترمینال راحت باشد و هزینه رفت و آمد کاراموزان شهرستانی بسیار پایین باشد. مکان برگزاری کلاس آموزشی شرکت را در نقشه زیر می توانید مشاهده نمایید:
آدرس کلاس آموزش نصب آسانسور:
تصویر نقشه آدرس کلاس آموزش آسانسور