خوابگاه و محل استراحت کارآموزان


شرکت اتومات گستران برای کاراموزان شهرستانی که نیاز به خوابگاه برای اسکان در طول دوره آموزش خود در طی هفته دارند خوابگاه ویژه ای را در نزدیکی محل برگزاری دوره آموزشی ( نزدیک میدان آزادی ) با هزینه بسیار پایین در نظر گرفته است تا کاراموزان دیگر دغدغه ای در زمینه خوابگاه و محل اسکان نداشته باشند. البته توجه نمایید که این خوابگاه فقط مخصوص آقایان می باشد.

محل خوابگاه: خوابگاه شرکت در 3 کیلومتری شرکت و جنب میدان آزادی قرار دارد. بنابراین از خوابگاه تا محل آموزش در شرکت کمتر از 3 کیلومتر فاصله است.
نحوه تردد تا خوابگاه: مترو و تاکسی - بین خوابگاه و محل آموزش در شرکت حدود 3 کیلومتر فاصله است بنابراین هزینه تردد خاصی متوجه کاراموز نیست. ضمنا مسیر مستقیم مترو بین شرکت تا محل خوابگاه وجود دارد.
امکانات خوابگاه: ساختمان خوابگاه در قالب اتاق های 1 و 2 و 4 نفره می باشد و خوابگاه دارای امکانات اینترنت پرسرعت WIFI ، اجاق گاز برای پخت غذا ، تلویزیون و... می باشد.
هزینه خوابگاه : توجه نمایید که دوره های آموزشی شرکت در طول یک هفته به پایان می رسد. هزینه خوابگاه به ازای هر روز بنا بر اینکه 4 یا 2 یا 1 نفره باشد حدود 55.000 تا 75.000 تومان می باشد.

آدرس کروکی محل خوابگاه اتومات گستران