دلایل خرابی و خوردگی شیار فلکه موتور آسانسور چیستدلایل خرابی و خوردگی شیار فلکه موتور آسانسور


همانطور که در بخش فروش قطعات آسانسور می توانید انواع سیم بکسل را مشاهده نمایید باید عرض کنیم که سیم بکسل آسانسور انواع مختلفی دارد ولی سیم بکسل از هر نوعی که باشد اگر یک سری شرایط در هنگام نصب آسانسور رعایت نشود هم سیم بکسل و هم شیارهای فلکه اصلی موتور آسانسور و فلکه هرزگرد دچار خرابی می شود و این مورد هم به امنیت آسانسور را به مخاطره انداخته و هم هزینه نگهداری آسانسور را بالا می برد. در واقع یک سری دلایل باعث می شود که شیارهای فلکه اصلی موتور آسانسور دچار خوردگی شود که این امر دلایل متنوعی دارد که در ادامه آنها را بیان می کنیم:

 

 

 

 • از مهمترین دلایل خوردگی شیارهای فلکه اصیلی موتور آسانسورهای کششی هم راستا نبودن یا در امتداد نبودن سیم بکسل ها می باشد. در واقع اگر سیم بکسلها از امتداد و راستای مستقیم فلکه اصلی خارج شود طبعا به یک طرف تمایل پیدا کند این امر باعث می شود که سیم بکسل ها در حین حرکت طوری شوند که انگار به دور خودشان در حال چرخش و تابیدن هستند و همین امر باعث افزایش اصطکاک بین سیم بکسل ها و در نتیجه شروع خوردگی شیار فلکه اصلی موتور آسانسور از سمتی که کشش بیشتری دارد می شود.
 • عامل اصلی بعدی متفاوت بودن قطر سیم بکسل نسبت به سایز شیارهای فلکه موتور می باشد زیرا مثلا اگر سایز سیم بکسل بیشتر از سایز شیار باشد باعث خوردگی سیم بکسل  می شود. همچنین اگر سایز سیم بکسل کمتر از سایز شیار فلکه موتور باشد نیز باعث سر خوردگی سیم بکسلها و خوردگی آنها می شود.
 • دلیل بعدی یکسان بودن نوع سیم بکسل هاست یعنی باید به تناسب تعداد از هر دو نوع سیم بکسل راستگرد یا چپ گرد استفاده گردد. ( منظور نوع پیچش نوارهای فولادی به دورهم در هر سیم بکسل است)
 • اگر تابیدگی همه رشته های سیم بکسلها به یک اندازه نباید. زیرا همانطور که می دانید چندین رشته سیم بکسل باید به دور فلکه موتور تابیده شود ولی باید توجه داشت که همه این سیم بکسلها به یک اندازه تاب گیری شده باشند تا باعث خوردگی سیم بکسلها نشود.
 • دلیل دیگر کوچک بودن قطر فلکه اصلی موتور آسانسور می باشد در واقع هرچه سطح تماس سیم بکسل روی شیار فلکه اصلی موتور بیشتر باشد خوردگی شیارها کمتر شده و عمر فلکه بیشتر می شود.
 • ناهمگونی کشش یکنواخت سیم بکسل روی فلکه اصلی نسبت به هم نیز می تواند باعث خوردگی شیار فلکه موتور و سیم بکسلها شود.
 • نامرغوب بودن مواد فلکه اصلی موتور و موارد کم کیفیت ساخت آن
 • لرزش ها و ارتعاشات غیر عادی سیم بکسلها نیز باعث خوردگی می شود
 • عدم روانکاری سیم بکسل ها یا به عبارتی عدم تزریق روغن مخصوص سیم بکسل در زمان های لازم باعث خوردگی میگردد
 • دلیل دیگر خشک شدن هسته مرکزی سیم بکسل بدلیل طول عمر زیاد و یا کیفیت پایین و... می باشد
 • جنس نامرغوب سیم بکسل ها نیز دلیل دیگری برای خوردگی فلکه موتور و سیم بکسلها می باشد