شرایط ثبت نام و صدور مدرک


شرایط ثبت نام در کلاس های آموزشی شرکت اتومات گستران :

شرکت در کلاس های آموزش شرکت اتومات گستران محدودیت در سن و مدرک درسی ندارد زیرا شما بدون هیچگونه تخصصی فقط با آموزش های ما می توانید کار را یاد گرفته و یک نصاب حرفه ای شوید. البته با توجه به عملکرد و نمرات شما در کلاس برای شما مدرک صادر می شود.

 

مدارک لازم برای صدور مدرک
یک قطعه عکس 4*3 و یک عدد کپی کارت ملی و یا صفحه اول شناسنامه جهت صدور گواهینامه و تاییدیه دریافت می گردد .