خدمات محاسبات آسانسور و نقشه کشی آسانسور


یکی از خدمات شرکت ، تهیه نقشه از کل کار نصب آسانسور و مراحل اجرایی نصب آسانسور می باشد. برای تهیه این نقشه باید داده های زیادی را در بررسی کارشناسی بدست آورد و آنها را در نقشه کشی آسانسور و نقشه کشی چاه آسانسور و نقشه کابین و غیره اعمال نمود. البته لازم بذکر است که نقشه آسانسور فقط طرح کلی آسانسور نیست بلکه نحوه نصب و قرار گیری قطعات آسانسور و ابعاد و مشخصات مورد نیاز را در اختیار نصاب آسانسور قرار می دهد. در طراحی نقشه دقیق آسانسور باید موارد زیر بخوبی و دقیق در نقشه کشی آسانسور مشخص گردد:

 

  • مشخص کردن نقشه دقیق موتورخانه و تعیین کردن محل متعلقات موتور خانه آسانسور در نقشه کشی مانند: درب موتورخانه ، قلاب سقف موتورخانه ، هواکش موتورخانه ، درب ورودی موتورخانه ، محل تابلو برق سه فاز ، محل سوراخ های سكوی موتورخانه ، محل تابلو فرمان آسانسور و دیگر تجهیزات موتورخانه
  • نقشه کشی دقیق چاه آسانسور و نقشه دقیق آهنکشی چاه آسانسور با ذکر نوع ریل و نوع آهن و دیگر پارامترها
  • مشخص کردن محل قرار گیری تجهیزات مربوط به نصب آسانسور در نقشه آسانسور
  • مشخص کردن محل وارد شدن نیروهای اصلی به نقاط اصلی و مهم چاه آسانسور برای تقویت کردن چاه آسانسور در آن نقاط
  • مشخص کردن محل دقیق قرار گیری درب طبقات با ذکر اندازه و فواصل بین لته های در و اطراف
  • تعیین دقیق نحوه سیم کشی های لازم برای برق سه فاز و مسیرهای دقیق کابل کشی برای بخش های مهم چاه آسانسور و موتورخانه آسانسور
  • مشخص نمودن دقیق نحوه بتون ریزی کف چاه آسانسور و مشخص کردن محل قرارگیری بافرها در انتهای چاه آسانسور

 

برای سفارش این خدمات لطفا با شماره 32308541-026 تماس حاصل فرمایید.