جدول زمانی و ظرفیت کلاسی


دوره های مختلف آموزشی شرکت اتومات گستران در قالب جدول زمانبندنی زیر بصورت هفتگی برگزار میگردد:

توجه: ظرفیت هر کلاس آسانسور حداکثر 5 نفر و ظرفیت کلاس های دیگر مانند کرکره برقی و... حداکثر 6 نفر است و هر کار آموز بطور مجزا باید تمامی مراحل کار را بصورت عملی انجام داده از کارشناسان مربوطه نمره و تاییدیه کسب نماید.

تذکر : یکی از تسهیلات ویژه آموزشی شرکت برای تضمین آموزش صحیح به همه کارآموزان ، این است که برای کارآموزانی که از لحاظ سواد علمی پایین تر از بقیه کاراموزان باشند یک جلسه اضافی در نظر گرفته می شود تا به سطح باقی کارآموزان برسند. همچنین برای هر گروه از کارآموزان 3 ساعت زمان تمرین اضافی نیز برای هر کلاس در نظر گرفته می شود.

 

 

برنامه زمانبندنی کلاس های عملی نصب آسانسور:

روز/ساعت9:30 الی 15:30
شنبه آسانسور (کارگاه عملی مکانیکال)
یکشنبه آسانسور (کارگاه عملی مکانیکال)
دوشنبه آسانسور ( کارگاه عملی الکتریکال)
سه شنبه آسانسور ( کارگاه عملی الکتریکال)
چهارشنبه آسانسور (کارگاه عملی تعمیر و سرویسکاری آسانسور)
پنجشنبه آسانسور (کارگاه عملی تعمیر و سرویسکاری آسانسور)

 

 


برنامه زمانبندی کلاس های کرکره و درب و دوربین:

روز/ساعت10:00 الی 13:0013:00 الی 16:0016:00 الی 19:00
شنبه کرکره برقی نصب درب اتوماتیک دوربین مدار بسته
یکشنبه کرکره برقی نصب درب اتوماتیک دوربین مدار بسته
دوشنبه کرکره برقی نصب درب اتوماتیک دوربین مدار بسته
سه شنبه تعمیرات درب اتوماتیک تعمیرات درب اتوماتیک دوربین مدار بسته
چهارشنبه تعمیرات درب اتوماتیک تعمیرات درب اتوماتیک
تعمیرات درب اتوماتیک