جدول زمانی و ظرفیت کلاسی


دوره های مختلف آموزشی شرکت اتومات گستران در قالب جدول زمانبندنی زیر بصورت هفتگی برگزار میگردد:

توجه: ظرفیت هر کلاس آسانسور حداکثر 5 نفر و ظرفیت کلاس های دیگر مانند کرکره برقی و... حداکثر 8 نفر است و هر کار آموز بطور مجزا باید تمامی مراحل کار را بصورت عملی انجام داده از کارشناسان مربوطه نمره و تاییدیه کسب نماید.

تذکر : یکی از تسهیلات ویژه آموزشی شرکت برای تضمین آموزش صحیح به همه کارآموزان ، این است که برای کارآموزانی که از لحاظ سواد علمی پایین تر از بقیه کاراموزان باشند یک جلسه اضافی در نظر گرفته می شود تا به سطح باقی کارآموزان برسند. همچنین برای هر گروه از کارآموزان 3 ساعت زمان تمرین اضافی نیز برای هر کلاس در نظر گرفته می شود.

 

 

برنامه زمانبدنی کلاس های عملی نصب آسانسور طبق جدول زمانبندی زیر می باشد:

روز/ساعت8:30 الی 14:30
شنبه آسانسور (کارگاه عملی مکانیکال)
یکشنبه آسانسور (کارگاه عملی مکانیکال)
دوشنبه آسانسور ( کارگاه عملی الکتریکال)
سه شنبه آسانسور ( کارگاه عملی الکتریکال)
چهارشنبه آسانسور (کارگاه عملی تعمیر و سرویسکاری آسانسور)

 

 


نحوه ساعت بندی کلاس ها:

روز/ساعت9:00 الی 12:0012:00 الی 15:0015:00 الی 17:00
شنبه تعمیرات درب اتوماتیک کرکره برقی
دوربین مدار بسته
یکشنبه تعمیرات درب اتوماتیک کرکره برقی
دوربین مدار بسته
دوشنبه تعمیرات درب اتوماتیک کرکره برقی
دوربین مدار بسته
سه شنبه تعمیرات درب اتوماتیک (کلاس A)
-------------------------------
نصب درب اتوماتیک (کلاس B)
کرکره برقی
-------------------------------
تابلو روان LED (کلاس B)
دوربین مدار بسته
چهارشنبه نصب درب اتوماتیک (کلاس A)
-------------------------------
تابلو روان LED (کلاس B)
نصب درب اتوماتیک (کلاس A)
-------------------------------
تابلو روان LED (کلاس B)