بیمه آسانسور - بیمه های مرتبط با آسانسوربیمه آسانسور - بیمه کردن آسانسور


در ابتدا باید عرض کنیم همانطور که مستحضر هستید بيمه قراردادی بین بیمه گر و بیمه شده می باشد که بر اساس آن شرکت بيمه (بيمه‌گر) متعهد می شود که به ازای دریافت مقداری پول که فرد يا شرکت بيمه ‌گذار (بیمه شده) ، زيان یا خسارت وارد شده به بيمه‌ گذار را در پی اتفاق پیش آمده جبران نماید. در کشور ما انواع بیمه ها مانند بیمه شخص ثالث ، بیمه حوادث راننده ، بیمه منازل مسکونی ، بیمه مراکز صنعتی ، بیمه درمانی ، بیمه مسافرتی ، بیمه عمر و تشکیل سرمایه ، بيمه‌ ماشين‌آلات ، بیمه بازنشستگی تکمیلی ، بیمه مسئولیت مدنی ، بیمه مسئولیت کارفرما و سازندگان ، بیمه آتش سوزی ، بیمه های باربری واردات-صادرات و غیره وجود دارد.
در این میان بیمه مسئولیت و بیمه آتش سوزی بیمه هایی هستند که به صنعت آسانسور مربوط هستند و بعنوان بیمه آسانسور می توان از انواع مرتبط به این دو بیمه استفاده نمود. بیمه های مسئولیت دارای انواع مختلفی هستند از جمله:  بیمه مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان ، بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان ، بیمه مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی و انواع دیگر.
بدلیل گسترده شدن صنعت آسانسور شركت های بیمه ضرر و زیان مسئولیت های ناشی از بروز خطرات استفاده از آسانسور را بر عهده گرفته اند و در واقع مالكین آسانسور ، نصب كنندگان آسانسور (نصاب آسانسور) و افراد سرویسکار آسانسور و افرادی که بنوعی مسئولیت خطرات احتمالی آسانسور به آنها مربوط است می توانند تحت پوشش بیمه های مسئولیت قرار گیرند.

 

بیمه مسئولیت آسانسور:

 

بر اساس قانون مسئولیت قانونی در مورد خسارات شامل مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی است. البته لازم بذکر است که بر اساس مندرجات و اصول قراردادهای بیمه بر اساس قانون کشور، فقط مسئولیت مدنی (زیان به فرد) قابل بیمه شدن می باشد. بنابراین بیمه های مسئولیت مدنی که در صنعت آسانسور قابل پوشش می باشد بشرح زیر است:

 

  • بیمه مسئولیت مدنی مالكین آسانسور ، تولیدكنندگان آسانسور و نصابان آسانسور و سرویسکاران آسانسور در قبال استفاده كنندگان
  • بیمه مسئولیت مدنی كارفرمایان آسانسور در قبال كاركنان و کارمندان
  • بیمه آتش سوزی آسانسور
  • بیمه خطرات نصب آسانسور در حین خدمات نصب

 
بیمه مسئولیت مدنی مالکین آسانسور و تولیدكنندگان و نصابان و سرویسکاران آسانسور در قبال استفاده كنندگان:

 

توسط این قرارداد بیمه مسئولیت، شرکت بیمه بیمه گذار که در واقع می تواند مالكین آسانسور، تولیدكنندگان آسانسور، نصابان آسانسور و شركت ها و افراد سرویسکار آسانسور باشد ، در قبال خسارت وارده به استفاده كنندگان از آسانسور را پوشش می دهد البته دقیقا با توجه به شرایط و مقررات مندرج در بیمه نامه این پوشش صورت میگیرد. لازم بذکر است که این خسارات می تواند جانی یا مالی باشد و  تا سقف مندرج در قرارداد برای خسارات جانی دیه فوت و یا دیه نقص عضو و یا جبران هزینه های پزشكی پوشش داده می شود.

 


بیمه مسئولیت مدنی كارفرمایان آسانسور در قبال کارمندان و كاركنان آسانسور

 

طبیعتا در حین کار نصب آسانسور یا ساخت قطعات آسانسور ممکن است کارمندان و کارکنان یک شرکت آسانسور دچار حوادث ناگواری شوند و یکی از دغدغه های همه شرکتهای آسانسوری نیز همین مورد است بنابراین ضرورت یک پوشش بیمه در این مورد حس میگردد. بنابراین بیمه مسئولیت مدنی كارفرما در قبال کارمندان و کارکنان، غرامات ناشی از صدمات جانی كاركنان در حین كار آسانسور را در محدوده مكانی مندرج در بیمه نامه منعقد شده بین شرکت بیمه و بیمه گذار حداكثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه را پوشش خواهد داد.

 


بیمه آتش سوزی آسانسور

 

طبعا همانطور که یک خانه و یا وسایل آن باید تحت پوشش بیمه آتش سوزی باشد قطعا با توجه به هزینه های بالایی که برای نصب آسانسور می شود باید خود آسانسور هم از بیمه آتش سوزی برخوردار باشد در زمان حوادث غیرمترقبه ای مانند آتش سوزی ، سیل و طوفان و... خسارات احتمالی تحت پوشش بیمه باشد.

 

بیمه خطرات نصب آسانسور

این بیمه نامه فقط آسانسورهایی را پوشش می دهد كه آسانسور مربوطه دارای ارزش بسیار بالایی بوده و مدت زمان نصب آسانسور نیز طولانی باشد و بهمین دلیل این بیمه معمولاً توسط شركت های نصب كننده آسانسور درخواست میگردد.  البته لازم بذکر است که مدت اعتبار این نوع بیمه نامه از زمان آغاز عملیات نصب آسانسور تا روز پایان عملیات نصب آسانسور می باشد. همچنین این بیمه نامه شامل دو بخش است: 1- خسارات مادی و 2- مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث.