تفاوت سیستم Close Loop با Open Loop درایو آسانسور


همانطور که در مطالب دیگر نیز بیان شد تابلو فرمان آسانسور دارای امکانات متعددی است و دارای انواع مختلفی نیز می باشد مانند دوسرعته و VVVF و... اما یکی از قطعات مهم در تابلو فرمان های پیشرفته بخش درایو می باشد. درایو امکانات بسیار زیادی برای کنترل بهتر حرکت کابین آسانسور فراهم می کند که یکی از آن امکانات Open Loop و Close Loop و سیستم دسترسی مستقیم Direct Approach می باشد.
در نصب آسانسور این سیستم ها باعث می شوند درایو تابلو با پردازش دقیق پالسها بتواند کنترل دقیقی بر روی حرکت موتور آسانسور و همچنین حرکت نرم کابین آسانسور داشته باشد بهمین دلیل استفاده از این سیستم های برای آسانسورهای با سرعت بیش از یک متر بر ثانیه و ساختمانهای پر ترافیک یک راه حل خوب و امن برای ارائه سرویس دهی بهتر و سریعتر آسانسور می باشد. تعدادی از مزایای این سیستم ها بشرح زیر است:

  • نمایش مقدار خطای عبور از سنسور
  • افزایش دقت در توقف همسطح کابین در طبقات
  • حرکت بسیار نرم تر کابین آسانسور
  • افزایش سرعت سرویس دهی و صرفه جویی در زمان سرویس دهی آسانسور
  • کیفیت بالای سرویس دهی آسانسور در کلیه طبقات
  • فراهم آمدن امکان اندازه گیری فواصل بین سنسورها
  • پیوستگی و نداشتن تنش در تغییرات سرعت و همچنین حذف تنش های ناشی از دور انداز سریع


تفاوت سیستم  Open Loop و Close Loop

اگر درایو تابلو فرمان مجهز به سیستم Open Loop باشد می توان این نوع درایو را در آسانسورهای با سرعت 1m/s و با موتورهای 9kw به کار برد که بهترین عملکرد را داشته باشد. خصوصیت سیستم Open Loop این است که در این سیستم هیچگونه اطلاعاتی از سرعت موتور توسط انکودر Encoder به درایو برگردانده نمی شود بنابراین کنترل سرعت موتور توسط درایو بوسیله مشخصات جریان و ولتاژ و اختلاف فازهای بین آنها انجام می شود.
ولی در مقابل طرز کار سیستم Close Loop بدین صورت است که در این سیستم یک شفت انکودر Encoder  برای ارائه اطلاعات وضعیت حرکت موتور آسانسور به درایو وجود دارد بنابراین با استفاده از این Encoder تعداد زیادی پالس الکتریکی به درایو ارسال شده که تعداد و فرکانس ارسال شده، متناسب با گردش موتور می باشد بنابراین در سیستم Close Loop درایو با پردازش دقیق این پالس ها می تواند کنترل دقیقی بر روی حرکت لحظه به لحظه موتور داشته باشد و طبیعتا این امر حرکت نرم تر کابین آسانسور را فراهم ئمی آورد. بنابر مطالب فوق تفاوت خصوصیت های دو سیستم Close Loop و Open Loop کاملا واضح است.

علاوه بر این لازم بذکر است که در سیستم های Close Loop و Open Loop در آسانسورهایی که با سرعت 1m/s هستند کنترل سرعت بر اساس منحنی سرعت خزشی (Creepy Speed) انجام می گیرد و در واقع در این منحنی ، سرعت بر اساس شیب تعریف شده و با حداکثر مقدار یعنی حدود پنجاه هرتز می باشد و سپس با فعال شدن سنسورهای اندازه گیر دور انداز، سرعت موتور برای توقف به سرعت نزولی یعنی در حدود پنج هرتز کاهش می یابد و در پایان به کمک سنسور توقف، فرمان توقف به مدار ارسال می شود تا توقف کابین آسانسور انجام گیرد. همچنین باید بدانید که سیستم دسترسی مستقیم (Direct Approach) فقط بر روی سیستم Close Loop قابل نصب می باشد.