دستمزد نصب آسانسور و تعمیرات آسانسور و درآمد آسانسور


همانطور که قطعا می دانید نصب آسانسور دارای دو بخش کلی است: نصب الکتریکال آسانسور و نصب مکانیکال آسانسور. هچنین هر کدام از این دو بخش دارای قسمتهای مختلفی می باشند که شما می توانید در آن بخش مشغول کار شوید البته در کلاس آموزش نصب آسانسور شرکت این موارد بطور دقیق و مرحله به مرحله به شما آموزش داده می شود ولی توجه نمایید که شما قرار نیست که در تمام بخشهای یک آسانسور مشغول کار شوید زیرا مثلا کار آهنکشی آسانسور قطعا با کار نصب برقی آسانسور و با نصب درب و ریل و یا همچنین با محاسبات و نقشه کشی آسانسور و... تفاوت دارد و شما اگر در هر یک از بخشهای فوق مشغول به کار شوید و دستمزد هر کدام از بخشها نیز متفاوت می باشد.
در مورد کار آهنکشی و ریل گذاری تجه نمایید که ابتدا باید مهندس نقشه آهنکشی را آماده نماید و سپس آهن باید توسط مالک ساختمان خریداری گردد و سپس هزینه آهنکشی یا به بصورت کیلویی یا بصورت طبقه ای محاسبه میگردد که اگر به ازای هر طبقه در نظر بگیریم به ازای هر طبقه از 500.000 تومان تا 2.5 میلیون تومان متغیر است.
برای نصب قطعات مکانیکی آسانسور نیز هزینه بین 1.5 تا 4 میلین تومان متغیر است.
برای نصب قطعات الکتریکال آسانسور نیز هزینه بین 1 تا 2 میلیون تومان متغیر است.
البته نقشه کشی و مهندسی آسانسور دارای هزینه مختص به خود بوده و هزینه خرید قطعات آسانسور نیز جدا از موارد فوق می باشد. همچنین سرویسکاری آسانسور نیز درای هزینه خاص خود می باشد. البته برای محاسبه دقیق هزینه نصب آسانسور باید موارد فاکتور کاملا مشخص باشد.