دانلود کاتالوگ لوازم آسانسور - دانلود مشخصات فنی تجهیزات آسانسور


برای بهتر و دقیق تر بودن نصب آسانسور باید از مشخصات فنی قطعات آسانسور آگاه بود تا بتوان هم در طراحی و نقشه کشی آسانسور از آنها استفاده نمود و هم اینکه می توان در انتخاب کردن قطعات مناسب آسانسور نیز از این مشخصات فنی و کاتالوگ قطعات آسانسور استفاده نمود و بهترین قطعات را برای آسانسور مربوطه انتخاب نمود. در این بخش ما کاتالوگ بسیاری از قطعات مهم آسانسور با برندهای معتبر را گردآوری نموده ایم که شما می توانید این مشخصات فنی بهمراه کاتالوگ قطعات آسانسور را دانلود نموده و از اطلاعات آن در نصب آسانسور خود استفاده نمایید.

 

دانلود کاتالوگ مشخصات فنی درب کابین آسانسور هیدرا از شرکت ویتور WITTUR

 

دانلود کاتالوگ مشخصات فنی درب طبقات آسانسور هیدرا از شرکت ویتور WITTUR

 

دانلود کاتالوگ مشخصات فنی درب شیشه ای GLS آسانسور از شرکت ویتور WITTUR

 

دانلود کاتالوگ مشخصات فنی درب شیشه ای ESV آسانسور از شرکت ویتور WITTUR

 

دانلود کاتالوگ مشخصات فنی درب درب سلکوم مدل MDS1 آسانسور از شرکت ویتور WITTUR

 

دانلود کاتالوگ مشخصات فنی ریل مونتفرو آسانسور MONTEFERRO ایتالیا

 

دانلود کاتالوگ مشخصات فنی اورد لود آسانسور آمتال Ametal

 

دانلود کاتالوگ مشخصات فنی فتوسل آسانسور وکو Weco

 

دانلود کاتالوگ مشخصات فنی کابین آسانسور ویتور WITTUR

 

دانلود کاتالوگ مشخصات فنی سیم بکسل آسانسور گووستاولف آلمان GOSTAVWOLF

 

دانلود کاتالوگ مشخصات فنی موتور گیربکس آسانسور ساسی SASSI مدل S30S

 

دانلود کاتالوگ مشخصات فنی موتور آسانسور ساسی مدل TORO

 

دانلود کاتالوگ مشخصات فنی موتور آسانسور ساسی مدل LEO

 

دانلود کاتالوگ مشخصات فنی موتور آسانسور سیکور Sicor مدل MR16

 

دانلود کاتالوگ مشخصات فنی موتورهای گیرلس آسانسور ویتور مدل WLG-35

 

دانلود کاتالوگ مشخصات فنی گاورنر آسانسور ویتور WITTUR