زنجیر جبران آسانسور یا کابل توازن آسانسورزنجیر جبران آسانسور یا کابل توازن آسانسور


زنجیر جبران در نصب آسانسور برای حفظ بیشتر تعادل مکانیکی و دینامیکی آسانسور به کار می رود. زیرا هر چه آسانسور بلندتر باشد و تعداد طبقات آن بیشتر باشد در مواقعی که کابین آسانسور در پایین ترین یا بالاترین طبقه قرار دارد فاصله عمودی قاب وزنه و کابین آسانسور بسیار زیاد شده و همین امر می تواند روی تعادل در حرکت کابین تاثیر داشته باشد بنابراین در این مواقع کار زنجیر جبران بیشتر نمایان خواهد شد.
زیرا در ساختمان ها و آسانسورهایی که بیش از 8 تا 10 طبقه باشند، هنگامی که کابین آن آسانسور در بالاترین یا پایین ترین طبقه قرار می گیرد، مجموع وزن سیم بکسل ها که سنگین می باشد، به یک طرف فلکه کشش منتقل شده و باعث سر خوردن روی فلکه کشش و یا مصرف زیاد انرژی و گرم شدن موتور آسانسور میگردد و در این مواقع زنجیر جبران می تواند وزن بین سیم بکسلهای تعلیق کابین و قاب وزنه تعادل و همچنین نیمی از وزن تراول کابل را متعادل سازی کند.
البته در انتخاب زنجیر جبران مناسب باید دقت کنید که زنجیر انتخابی هم وزن سیم بکسلها باضافه وزن نصف کابل هایی که از کابین آویزان است، باشد. همچنین محل استقرار دو سمت زنجیر جبران همانطور که در شکل پایین هم نشان داده شده باید یک سمت بر روی یوک زیر کابین و سمت دیگر زیر فریم قاب وزنه تعادل قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 دلایل و مزایای استفاده از زنجیر جبران در نصب آسانسور

  • جلوگیری از سرخوردن سیم بکسل بر روی فلکه کششی
  • جلوگیری از ساییدگی شیارهای فلکه اصلی موتور آسانسور
  • جلوگیری از ساییدگی سیم بکسل های آسانسور
  • جلوگیری از اعمال فشار زیاد به موتور آسانسور و گرم کردن آن
  • افزایش عمر مفید موتور آسانسور
  • صرفه جویی در مصرف انرژی آسانسور و کاهش هزینه های سرویس و نگهداری آسانسور

 


نحوه نصب زنجیر جبران در آسانسور

در نصب زنجیر جبران در چاه آسانسور باید نکاتی را در نظر داشته باشید و در واقع در چاه آسانسوری که از زنجیر جبران استفاده می گردد باید دقت شود که حرکت زنجیر جبران به صورتی باشد که با هیچ یک از اجزای موجود در چاه آسانسور برخورد نداشته باشد و همچنین گردش زنجیر جبران در قسمت انتهایی کف چاه آسانسور بشکل S بوده و نیم دایره تشکیل شده در کف چاه آسانسور با سکوهای ضربه گیر ته چاه نیز برخورد نداشته باشد.
همچنین در آسانسورهای سرعت بالا به دلیل سرعت زیاد ، جهت جلوگیری از جهش زنجیر جبران در زمان توقف ناگهانی کابین آسانسور و قاب وزنه ، از وسیله ضد پیچش استفاده گردد.