چک لیست عیب یابی و سرویسکاری آسانسور


بعد از اینکه نصب آسانسور در یک ساختمان انجام شد مهمترین کاری که عمر اسانسور و کارکرد آن را تضمین می کند سرویس کاری و تعمیرات آسانسور می باشد زیرا هر آسانسوری نیاز به تعمیرات پیدا ی کند و انواع ایرادات و عیب ها برای آن پیش می آید که باید توسط سرویسکار و تعمیرکار آسانسور برطرف شود. البته در کلاس آموزش نصب آسانسور شرکت حدود 100 مورد از تعمیرات تخصصی و عیب یابی آسانسور بصورت کاملا عملی آموزش داده می شود و در جزوه آموزشی شرکت که بعد از دوره آموزشی به کاراموزان ارائه می شود لیست تمامی عیوب و همچنین چک لیست مربوط به عیب یابی و سرویسکاری و تعمیرات آسانسور را در بر دارد. در اینجا تعدادی از موارد مهم موجود در لیست موارد تعمیرات و سرویسکاری یا به اصطلاح چک لیست سرویسکاری و تعمیرات آسانسور را بیان می کنیم: همانطور که بیان شد لیست کامل آن در جزوه آموزشی شرکت موجود می باشد:

 

 • چک کردن کنتاکت گاورنر و سیم بکسل گاورنر
 • چک کردن روغن گیربکس و روغن موتور
 • چک کردن لنت ترمز و کنتاکت های سیستم ترمز
 • چک کردن کنتاکت های سیم بکسل و سیستم اورلد و کنترل سیم بکسل ها
 • چک کردن سفت بودن کلیه بولت ها و پیچ و مهرهای اتصالات
 • چک کردن تمامی اجزاء متحرک آسانسور در موتورخانه
 • اطمینان از وجود قلاب و پلاک تناژ آن در بالای چاه آسانسور
 • چک کردن باز و بسته شدن نرم و روان درب کابین
 • چک کردن تمیز بودن شیارهای ریل درب کابین
 • توقف همسطح کابین در تمامی طبقات
 • چک کردن اتصال کامل شستی داخل کابین در محل مربوطه
 • چک کردن عملکرد مناسب کلید توقف اضطراری و عملکرد مناسب کلید باز و بسته نگه داشتن درب کابین
 • اطمینان از سالم بودن شارژر (باطری) روشنایی اضطراری
 • چک کردن اتصالات دیوارها و فرانت پانلهای کابین و اتصالات و زه های سقف و کف کابین
 • چک کردن رگلاژ بودن تسمه نقاله یا بازوی بازکننده درب
 • چک کردن فعال بودن سیستم بازگشت سریع درب در صورت وجود مانع مقابل درب کابین
 • شدت ضربه زدن درب در برخورد با مانع مناسب و بی خطر باشد
 • چک کردن سالم بودن لقمه های کفشک ریل درب کابین و باز و بسته شدن نرم و بی صدای درب کابین
 • عملکرد کنتاکت های درب کابین در زمان باز و بسته شدن درب
 • چک کردن کیپ شدن درب با فرانت پانل در زمان بسته شدن درب کابین
 • چک کردن فعال بودن سیستم ترمز درب و در مدار بودن فتوسل درب
 • چک کردن عدم سائیدگی لقمه های کفشک ریل کابین و عدم سائیدگی لقمه های کفشک ریل وزنه
 • چک کردن تنظیم بودن فاصله بین کفشک های ریل کابین و ریل و تنظیم بودن فاصله بین کفشک های ریل وزنه و ریل
 • چک کردن مهار بودن سیستم رویزیون روی کابین و بدون عیب بودن سیتم سیم کشی ها و در مدار و فعال بودن کلید استپ رویزیون
 • چک کردن فعال بودن کلید جهت بالادر رویزیون و فعال بودن جهت پائین در رویزیون
 • چک کردن در مدار بودن کنتاکت پاراشوت و در مدار بودن کنتاکت شالتر
 • کنترل کلیه براکتهای ریل کابین و محکم بودن لقمه های ریل و کنترل کلیه براکتهای ریل وزنه و محکم بودن لقمه های ریل
 • چک کردن کنترل نقاط اتصال هنگل کابل (کابل OS) به کابین و زیر سقف و آزاد بودن آن در حین حرکت کابین
 • چک کردن محکم بودن سینی زیر درب کابین و تنظیم بودن فاصله آن و محکم بودن تجهیزات ریز کابین
 • چک کردن سالم بودن سکوهای ضربه گیر کابین و وزنه تعادل و استقرار مناسب ضربه گیر های کابین روی سکوها
 • چک کردن کشش مناسب سیم بکسل گاورنر بر روی فلکه ته چاه
 • چک کردن عملکرد مناسب فلکه ته چاه و کنترل بوشها و گیریس کاری یا روغنکاری قسمتهای مورد نیاز
 • کنترل سینی های زیر درب طبقات و رعایت فاصله استاندارد آنها و عملکرد مناسب بازوی قفل درب و کمان درب و مگنت درب
 • چک کردن آزاد بودن زنجیر جبران و عدم درگیری آن با اجزای داخل چاه

 

البته همانطور که بیان شد چک لیست تعمیرات و سرویسکاری بیشتر از موارد فوق می باشد که در کلاس آموزشی شرکت ارائه می شود همچنین برای سرویسکاری حرفه ای تر و منظم تر باید قراردادی نیز منعقد شود که موارد کل خدمات تعمیرات و سرویسکاری آسانسور در آن ذکر شود تا خدمات شما تحت یک قرارداد دوطرفه به مشتری عرضه شود.