محاسبه زاویه آلفا در آسانسور برای آسانسورهای کششی و هیدرولیکمحاسبه زاویه آلفا در آسانسور کششی و هیدرولیک


برای نصب آسانسور کششی باید فلکه موتور و فلکه های هرزگرد با یک زاویه و ساختار مناسبی نسبت به هم قرار بگیرند تا وقتی سیم بکسل به دور آن می چرخد بتواند بهترین تعادل و سرعت و قدرت و امنیت را برای آسانسور کششی مربوطه تنظیم نماید به این سیستم یا ساختار به اصطلاح سیستم تعلیق ( یا سیستم معلق ماندن آسانسور کششی) می گویند. بنابراین زاویه قرار گرفتن این فلکه ها نسبت به هم از اهمیت ویژه ای بخوردار است البته زاویه های دیگری نیز باید رعایت شود که در کلاس آموزش نصب آسانسور شرکت بطور کاملا عملی این امر آموزش داده می شود.
یکی از مهمترین زاویه هایی که در محاسبات نصب آسانسور باید دقیقا محاسبه و رعایت گردد زاویه آلفا یا زاویه پیچش سیم بکسل ها (Angel of warp) است زیرا اگر در نصب فلکه های آسانسور زاویه آلفا مناسبی در نظر گرفته نشود این مسئله منجر به سر خوردگی آسانسور و کاهش عمر طنابهای فولادی می شود که هم امنیت آسانسور را به خطر می اندازد و هم هزینه نگهداری آسانسور را بالا می برد. دو روش برای محاسبه زاویه آلفا وجود دارد البته روش اول اندازه حدودی را می دهد و 5 الی 15  درجه خطا دارد ولی روش دوم که در واقع با استفاده از سینسوس زاویه مکمل به دست می آید اندازه بسیار دقیقتری برای زاویه آلفا بدست می دهد:
توجه نمایید که حداقل زاویه آلفا 150 درجه و حداکثر آن 180 درجه می باشد.

 


روش اول محاسبه زاویه آلفا:
ابتدا طول سیم بکسل که روی فلکه کشش موتور قرار دارد را اندازه میگیریم.این اندازه را در ۳۶۰ضرب نموده و بر محیط فلکه کشش تقسیم میکنیم.
(۳٫۱۴*قطر فلکه)/(۳۶۰*طول سیم بکسل خوابیده روی فلکه موتور)=زاویه آلفا


α = ( L*360 / лD)

 

در این فرمول:

L: طول سیم بکسل خوابیده بر گیر بکس
D: قطر فلکه گیر بگسروش دوم محاسبه زاویه آلفا:

 

α=١٨٠-θ

 البته موارد دیگری نیز در سیستم تعلیق آسانسور مهم می باشند که در اینجا به تعدادی اشاره می کنیم البته آموزش کامل این مبحث در کلاس آموزش آسانسور شرکت بصورت کاملا عملی ارائه میگردد.

 

  • قطر فلکه هرزگرد باید حداقل 42 سانتیمتر باشد البته میتوان از اندازه های بزرگتر نیز استفاده نمود اما قطر فلکه هرزگرد نباید از 42 سانتیمتر کمتر باشد
  • فلکه هرزگرد باید هم عرض با سطح شیارهای مخصوص قرارگرفتن سیم بکسل باشد و حتما باید با فلکه اصلی گیربکس برابر باشد
  • زاویه پیچش سیم بکسل ( زاویه آلفا ) نباید کمتر از 150 درجه باشد
  • فلکه هرزگرد باید کاملا تراز بوده و با خط امتداد فلکه اصلی گیربکس عمود بوده و با فلکه اصلی گیربکس هم محور باشد
  • فلکه هرزگرد باید روی شفت نگهدارنده آزاد باشد و امکان جابجایی به چپ و راست را داشته باشد تا بتواند بهترین موقعیت استقرار را نسبت به فلکه اصلی گیربکس آسانسور داشته باشد