طراحی آسانسور - مراحل طراحی آسانسور


برای نصب هر آسانسور قطعا در ابتدا طراحی مراحل طراحی آسانسور و آنالیز مراحل نصب آسانسور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و نصابان آسانسور باید همیشه این مورد را مد نظر داشته باشند تا زمان خود و هم زمان مشتری را تلف نکنند. در حالت کلی مراحل کلی از نصب تا تحویل آسانسور بشرح زیر است:

 

 • دیدن کار و محل پروژه و بررسی اولیه
 • کارشناسی دقیق محل نصب آسانسور و برآورد قطعات مورد نیاز
 • عقد قرارداد دقیق با توجه به ذکر شرایط کاری و زمانی دقیق
 • طراحی نقشه آسانسور و نقشه چاه آسانسور و نقشه آهنکشی و دیگر نقشه های لازم
 • نصب چاه آسانسور و درب و ریل و...
 • مرحله نصب مکانیکال آسانسور
 • مرحله نصب الکتریکال آسانسور
 • کارشناسی دقیق از مراحل نصب آسانسور و تحویل آسانسور
 • راه اندازی موقت و بازرسی بعد از تکمیل نصب آسانسور و اخذ تاییدیه استاندارد آسانسور
 • ارائه خدمات پشتیبانی و سرویسکاری آسانسور بصورت ماهانه

 

مرحله بررسی اولیه پروژه و کارشناسی دقیق:


قطعا برای اینکه یک پروژه نصب آسانسور بدرستی شروع شود بررسی اولیه پروژه تاثیر بسیار زیادی در روند کار دارد. البته این مورد در کلاس های آموزش نصب آسانسور بطور کامل آموزش داده می شود. برای بررسی اولیه پروژه باید موارد زیر یک به یک توسط کارشناس نصب آسانسور بررسی شود:

 • ساختمان محل نصب آسانسور از چه نوعی است. ساختمان مسکونی یا تجاری یا مدرسه و غیره
 • تعداد طبقات ساختمان محل نصب آسانسور
 • تعداد واحدهای هر طبقه از آسانسور
 • جمعیت هر طبقه در ساختمان مذکور
 • تعداد طبقات دارای ترافیک یا جمعيت دار و طبقات بدون ترافیک
 • ارتفاع هر طبقه از ساختمان
 • محاسبه دقیق طول مسیر رفت و آمد کلی آسانسور در ساختمان
 • برآورد کل جمعیت ساختمان
 • برآورد جمعیت ساختمان در زمان بالا و پایین ترافیکی
 • برآورد زمان انتظار برای سرویس دهی آسانسور
 • برآورد سرعت لازم برای ارائه سرویس دهی سریع و مناسب آسانسور با توجه به ترافیک و ارتفاع طبقات و دیگر مشخصات
 • برآورد قطعات آسانسور لازم برای ساختمان مذکور با توجه به نوع سرویس دهی لازم در آسانسور آن ساختمان پس از بررسی اولیه توسط کارشناس نصب آسانسور و ارائه هزینه کلی نصب آسانسور بادی قراردادی بین دو طرف منعقد شود و پس از آن مراحل عملی نصب آسانسور بصورت زیر بادی شروع شود. مقادیری که برای شروع عملی کار نصب آسانسور باید طی شود بشرح زیر است:

 • مرحله اول نصب: تعیین قطعات آسانسور بصورت دقیق و با برند و مارک و مشخصات فنی دقیق
 • مرحله دوم نصب: تهیه نقشه کامل و دقیق برای اجرا کردن و نصب اسانسور در ساختمان مذکور با توجه به بررسی های کارشناسی
 • مرحله سوم نصب: تعیین اندازه ها و ابعاد کلی برای بخش های مختلف آسانسور


مرحله اول نصب آسانسور: تعیین قطعات آسانسور بصورت دقیق با مارک و مشخصات فنی

 

در این مرحله باید با توجه به بررسی اولیه کارشناسی قطعات آسانسور مورد نیاز بصورت دقیق مشخص شود برای اینکه بصورت دقیق بتوان قطعات لازم برای آسانسور مربوطه را برآورد نمود باید موارد زیر را بدقت در محل ساختمان مربوطه مشخص نمایید:

 

 • طول کلی مسیر کل حرکت آسانسور
 • ظرفیت جابجایی آسانسور
 • سرعت آسانسور با توجه به زمان سرویس دهی مورد نیاز
 • ظرفیت کابین ، اندازه و ابعاد چاه آسانسور و چاهک آسانسور و موتور آسانسور و غیره
 • میزان ترافیک در ساعات مختلف ( این مورد در کیفیت و قیمت قطعات مورد نیاز بسیار تاثیر دارد)
 • میزان زیبایی و کیفیت کابین و ابزارهای کاربری آسانسور با توجه به بودجه مشتری

 

 مرحله دوم نصب آسانسور: تهیه نقشه کامل و دقیق برای اجرا کردن و نصب آسانسور با توجه به بررسی های کارشناسی


تهیه نقشه از کل کار نصب آسانسور قطعا یکی از مهمترین مراحل اجرایی نصب آسانسور می باشد. برای تهیه این نقشه باید داده های زیادی را در بررسی کارشناسی بدست آورد و آنها را در نقشه کشی آسانسور و نقشه کشی چاه آسانسور و نقشه کابین و غیره اعمال نمود. توجه نمایید که نقشه آسانسور فقط طرح کلی آسانسور نیست بلکه نحوه نصب و قرار گیری قطعات آسانسور و ابعاد و مشخصات مورد نیاز را در اختیار نصاب آسانسور قرار می دهد. در طراحی نقشه دقیق آسانسور باید موارد زیر بخوبی و دقیق در نقشه کشی آسانسور مشخص گردد:

 

 • مشخص کردن نقشه دقیق موتورخانه و تعیین کردن محل متعلقات موتور خانه آسانسور در نقشه کشی مانند: درب موتورخانه ، قلاب سقف موتورخانه ، هواکش موتورخانه ، درب ورودی موتورخانه ، محل تابلو برق سه فاز ، محل سوراخ های سكوی موتورخانه ، محل تابلو فرمان آسانسور و دیگر تجهیزات موتورخانه
 • نقشه کشی دقیق چاه آسانسور و نقشه دقیق آهنکشی چاه آسانسور با ذکر نوع ریل و نوع آهن و دیگر پارامترها
 • مشخص کردن محل قرار گیری تجهیزات مربوط به نصب آسانسور در نقشه آسانسور
 • مشخص کردن محل وارد شدن نیروهای اصلی به نقاط اصلی و مهم چاه آسانسور برای تقویت کردن چاه آسانسور در آن نقاط
 • مشخص کردن محل دقیق قرار گیری درب طبقات با ذکر اندازه و فواصل بین لته های در و اطراف
 • تعیین دقیق نحوه سیم کشی های لازم برای برق سه فاز و مسیرهای دقیق کابل کشی برای بخش های مهم چاه آسانسور و موتورخانه آسانسور
 • مشخص نمودن دقیق نحوه بتون ریزی کف چاه آسانسور و مشخص کردن محل قرارگیری بافرها در انتهای چاه آسانسور

 

البته نرم افزار Lift designer یکی از معروفترین نرم افزارهای در مبحث نقشه کشی آسانسور می باشد که آموزش نرم افزار لیفت دیزاینر در کلاس آموزش نصب آسانسور شرکت به کاراموزان ارائه میگردد.

 

مرحله سوم نصب آسانسور: تعیین اندازه ها و ابعاد دقیق برای بخشهای مختلف آسانسور

با توجه به بررسی های کارشناسی اولیه در این مرحله باید ابعاد و اندازه های دقیق را با توجه به مقررات استانداردهای آسانسور تعیین نمود و این ابعاد را در نقشه کشی آسانسور که در مرحله دوم بیان شد اعمال کرد و در مرحله اجرایی نصب آسانسور نیز اجرا نمود. برای این مرحله اندازه ها و ابعاد زیر باید در آسانسور مربوطه بخوبی مشخص شود و در نقشه آسانسور نیز اعمال گردد:

 

 • مشخص نمودن ابعاد دقیق موتورخانه مانند طول و عرض و ارتفاع و غیره بهمراه تعیین محل دقیق آن
 • مشخص کردن ابعاد دقیق کابین آسانسور با توجه به نوع چاهک و ظرفیت کابین و دیگر پارامترها و همچنین حالت یک درب یا دو درب
 • تعیین کردن نوع آلیاژ درب طبقات و درب کابین بهمراه ابعاد دقیق آنها
 • مشخص کردن ابعاد دقیق قاب وزنه تعادل و تعیین محل دقیق قرارگیری آن در نقشه آسانسور و همچنین نوع آلیاژ وزنه های درون آن
 • مشخص نمودن ابعاد دقیق چاه و چاهک آسانسور مانند عرض و طول و عمق و مسیر و دیگر پارامترهای وابسته به آن

 

 

مراحل اجرایی عملی نصب آسانسور:
پس از مراحل اولیه بررسی های کارشناسی و نقشه کشی و دیگر مراحلی که در بالا اشاره شد حال نوبت به مراحل اجرایی نصب آسانسور می رسد. مراحل اجرای عملی نصب آسانسور بشرح زیر می باشد:

 

 • مرحله اول: پی ریزی و آماده سازی کف چاه آسانسور و بتون ریزی کف چاه آسانسور
 • مرحله دوم:  نصب سازه فلزی چاه آسانسور و آهن کشی چاه آسانسور و نصب ریل ها و دیوار کشی اطراف چاه آسانسور
 • مرحله سوم: ایجاد موتورخانه آسانسور و عملیات نصب آن
 • مرحله چهارم: دیوار چینی اطراف درب طبقات و آماده سازی مکان نصب درب طبقات آسانسور
 • مرحله پنجم: کابل کشی و سیم کشی و نصب تابلو برق سه فاز آسانسور
 • مرحله ششم: آرماتور بندی و بتون ریزی سقف بتونی بالای چاه آسانسورمرحله اول اجرایی نصب آسانسور

برای پی ریزی و بتون ریزی کف چاه آسانسور باید نکات خاصی را مد نظر داشت که در کلاس آموزش نصب آسانسور شرکت بطور کاملا عملی آموزش داده می شود ولی در اینجا مراحل کلی را به اختصار بیان می کنیم. برای اینکار باید فاصله عمودی از کف چاه آسانسور تا کف اولین توقف آسانسور را مد نظر داشته باشیم که این فاصله باید حداقل 2 متر باشد بنبراین باید بتون ریزی کف چاه آسانسور باید طوری باشد که این فاصله حفظ شود.
همچنین محل نصب ضربه گیرهای کف چاه آسانسور نیز باید بدقت تعیین شود تا ضربه گیرهای زیر کابین و ضربه گیرهای کف قاب وزنه تعادل آسانسور بخوبی نصب گردد که نصب این ضربه گیرها باید طبق نقشه اجرایی آرماتورهای انتظار انجام گردد.
ضمنا در این مرحله باید چاه ارت (Earth) هم نصب شود برای نصب چاه ارت باید یک نقطه ای که حداقل تا 3 الی 4 متر عمق از کف چاه آسانسور داشته و به رطوبت زمین دسترسی دارد موادی مانند نمک یا زغال یا پتاسیم فرو کرد و سیم ارت را به آن وصل نمود. معمولا این کار را در کف چاهک آسانسور انجام می دهند البته می توان از نقطه عمیقی در خارج چاه آسانسور نیز این سیم مربوط به چاه ارت را کشید البته باید طبق دستورالعمل ها باشد.
در مورد بتون ریزی هم باید بتون مگر 10 سانتیمتر و بتون آرمه کف و آرماتور بندی 30 سانتیمتر اجرا شود. البته لازم بذکر است که بتون مگر یا بتون ریگلاژ کف قالب بندی فونداسیون، بتون سبکی است که با سیمان کم، بین 100 تا 150 کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب بتون تشکیل شده است و بتونی است که در زیر فوندانسیون یک سازه ریخته می شود و معمولا ضخامت آن بین 10 الی 15 سانتیمتر می باشد. چند عدد از مهمترین محاسن این نوع بتون جلوگیری از جذب آب بتون توسط خاک و جلوگیری از نفوذ سیمان به خاک می باشد که برای کف چاه آسانسور این موارد ضروری است.


مرحله دوم اجرایی نصب آسانسور


در این مرحله باید بر طبق نقشه آهنکشی و ریل آسانسور کار آهن کشی آسانسور را انجام داد البته در این مورد نیاز به آموزش خاصی است که در کلاس آموزش نصب آسانسور شرکت به این مورد پرداخته می شود. در این مرحله کارهایی مانند ورق کشی و رابیتس بندی و آجر کشی و کلاف بندی آهن کشی در پشت ستونها و انواع عملیات دیگر با توجه به دستورالعملها انجام گردد.


مرحله سوم اجرایی نصب آسانسور


در این مرحله باید نصب موتورخانه آسانسور انجام گردد البته برای نصب موتورخانه باید نکاتی را طبق دستورالعمل ها رعایت نمود که در ادامه به تعدادی اشاره می نماییم:

 • درب موتورخانه باید حداقل دارای 80 سانتی متر عرض باشد
 • اتاق موتورخانه آسانسور باید دارای پنجره تهویه هوا باشد و هواکش قوی در آن نصب گردد
 • تابلو برق سه فاز باید در جایی مناسب در موتورخانه آسانسور نصب گردد
 • کپسول آتش نشانی ضد حریق باید حتما در موتورخانه نصب گردد
 • دمای موتورخانه آسانسور باید کمتر از 40 درجه نگهداشته شود
 • یک قلاب فلزی بادی در روی سقف موتورخانه نصب شود که تحمل وزن حداقل 2000 کیلوگرم را داشته باشدمرحله چهارم اجرایی نصب آسانسور

 

در این مرحله باید دیوارچینی دور درب طبقات آسانسور طبق دستورالعمل ها انجام شود.


مرحله پنجم اجرایی نصب آسانسور


در این مرحله باید کار کابل کشی و سیم کشی مربوط به تابلو برق سه فاز انجام گردد برای این کار باید کابل کشی از محل کنتور تا موتورخانه آسانسور انجام شود و همچنین سیم کشی برای نصب چاه ارت آسانسور نیز انجام گردد. ضمنا باید در تابلو برق سه فاز ترمستات برای تنظیم دمای موتورخانه و فن تعبیه شود.


مرحله ششم اجرایی نصب آسانسور


در این مرحله بعد از اینکه عملیات نصب درب و ریل آسانسور به اتمام رسید باید طبق مکانیزم ها و دستورالعمل ها و مشخصات فنی محل نصب ریلها عملیات قالب گذاری آرماتور بندی و بتون ریزی را انجام داد. البته طبیعتا این عملیات با توجه به ظرفیت آسانسور متفاوت است مثلا برای آسانسورها تا 6 نفر ظرفیت 3200 کیلوگرم بتون ریزی لازم است ولی برای آسانسورها تا 8 نفر ظرفیت 3900 کیلوگرم بتون ریزی نیاز است.